19:30 music talk: maarten boudry

Soms is er meer te vertellen. Veel meer. Over een werk, een tijdsperiode, een componist, een boek dat als inspiratie diende. In de music talk halen we er een specialist bij, die meer kader en achtergrond geeft.

gratis toegang

12 oktober: waarom de wereld niet naar de knoppen gaat

maarten boudry in studio 2 flagey

In vele opzichten is dit de beste tijd ooit om te leven. Nooit eerder leefden zoveel mensen zo lang, welvarend en vredig als vandaag. De wereldwijde levensverwachting is sinds 1800 gestegen van 30 jaar naar meer dan 70 jaar. Kindersterfte is spectaculair gedaald. Infectieziekten zijn sterk teruggedrongen, er worden veel minder oorlogen gevoerd. Maar als we het zo goed stellen, waarom geloven zoveel mensen dat het bergaf gaat met de wereld? Is de ondergang echt nabij, of is dat een illusie? De schuld voor al dat negativisme wordt vaak bij de media gelegd, maar volgens mij zijn er diepere oorzaken voor de aantrekkelijkheid van pessimisme en doemdenken. En dan is er nog een belangrijke kwestie: misschien is pessimisme wel nuttig om ons aan te sporen tot actie? Volgens mij is het precies andersom. Doemdenken en pessimisme leiden niet tot daadkracht maar tot fatalisme en berusting, terwijl vooruitgangsdenken net wervend is. De wereld stond er nog nooit zo goed voor als vandaag, en we kunnen haar nog veel beter maken, als we ons daartoe inspannen.